FRECH TOOLS POLAND Sp. z o.o

FRECH TOOLS POLAND Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zakup Strategii Biznesowej szansą na rozwój firmy FRECH TOOLS POLAND".
Projekt Wnioskodawcy dotyczy zakupu Strategii Rozwoju z analizą wejścia na rynek USA stworzonej przez firmę zewnętrzną specjalizującą się w tworzeniu długofalowych planów biznesowych. Dokument ma dać podstawę do zwiększenia internacjonalizacji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych w szczególności w USA. Obecnie USA jest jednym z większych rynków zbytu dla firm z branży ponieważ wykorzystywanie odlewnictwa odbywa się tam w bardzo wielu sektorach gospodarki. Ze względu na wielkość nowego rynku, odległość i różnice gospodarcze Wnioskodawca zdecydował się rozpoczęcie przedsięwzięcia internacjonalizacji od zakupienia Strategii, która pozwoli lepiej przygotować się do wejścia na nowy rynek i obniży ryzyko niepowodzenia planu. Na poziomie rezultatu celem projektu jest wdrożenie przygotowanej Strategii Rozwoju. W efekcie Spółka przewiduje zwiększenie zasięgu oraz przychodów. Przygotowany dokument ma na celu wskazanie potencjału spółki w zakresie realizacji ekspansji oraz kanałów marketingowych dostosowanych do nowego rynku zbytu. Dodatkowo dokument będzie zawierać opis specyfiki rynku w USA, z analizą istniejącej konkurencji, opłacalności wejścia na dany rynek, informacji o uwarunkowaniach prawnych i praktykach handlowych oraz kalkulacje budżetowe inwestycji.

„Wartość całkowita projektu: 49 999,50 PLN
„Wartość dofinansowania: 34 552,50 PLN”