Oferta

Wykonujemy samodzielnie konstrukcje form, w przypadkach trudnych jesteśmy wspierani przez narzędziownię Oskar Frech GmbH Co. + KG (www.frech.com) naszą firmę matkę, która posiada bardzo duże możliwości techniczne, wykonawcze oraz doświadczenie w zakresie produkcji form do ciśnieniowego odlewania stopów cynku, aluminium oraz magnezu. Pracujemy w programie Unigraphics Nx oraz Solid Edge.

Oferujemy:

Naszymi stałymi partnerami są odbiorcy/dostawcy z branży:

Firma posiada certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009